Algemene Voorwaarden

5. Offertes

Deze algemene voorwaarden zijn van SLIMRESET®. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen SLIMRESET® en de afnemer worden gesloten.


Inhoud 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Over SLIMRESET® 4. Diensten/producten 5. Offertes 6. Overeenkomst 7. Prijzen 8. Aansprakelijkheid

1. Definities

SLIMRESET® heeft een lijst met definities opgenomen om deze algemene voorwaarden beter leesbaar te maken.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Overeenkomst: een overeenkomst waarbij jij diensten afneemt van SLIMRESET®.

1.2 Afnemer: de ondernemer of organisatie.

1.3 Bedenktijd: de termijn waarbinnen jij gebruik kan maken van jouw herroepingsrecht.

1.4 Herroepingsrecht: de mogelijkheid die jij als consument hebt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

1.5 Offerte: prijsvoorstel voor een dienst/product die je eventueel wil afnemen.

2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, leveringen en op alle gesloten overeenkomsten tussen de afnemer en SLIMRESET®, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De persoon c.q. organisatie die diensten/producten afneemt van SLIMRESET® erkent deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden door het sluiten van een overeenkomst..

3. Over SLIMRESET®

SLIMRESET®, en is gevestigd in IJsselstein en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70011788. SLIMRESET® is per e-mail te bereiken op sandra@slimreset.com of op 06-21215038.4. Diensten/producten

4.1 SLIMRESET® biedt diverse digitale producten aan, zoals online programma’s, online coaching en online onderhoudsabonnementen. Alles wat SLIMRESET® aanbiedt op de site duidt SLIMRESET® gezamenlijk aan als aanbod.

4.2 Het aanbod bevat altijd een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en/of digitale inhoud. SLIMRESET® stelt deze omschrijving altijd met grote zorg op, zodat jij als afnemer op basis van voldoende details een goede beoordeling van het aanbod kunt maken.

4.3 Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of wanneer er bepaalde voorwaarden voor gelden zal SLIMRESET® dit altijd nadrukkelijk vermelden.

4.4 Bij elk aanbod geeft SLIMRESET® duidelijke informatie zodat het voor jou als afnemer helder is wat de rechten en verplichtingen zijn die gelden wanneer je het aanbod aanvaardt.


5. Offertes

5.1 Offertes zijn vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend indien hier typefouten in staan.

5.2 Offertes zijn 15 dagen geldig na datum van uitgifte. Na het verstrijken van deze geldigheidsduur behoudt SLIMRESET® zich het recht om prijzen te wijzigen en/of de bestelling te weigeren.

6. Overeenkomst

6.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een dienst/product van SLIMRESET® wordt afgenomen.

6.2 Nadat jij als afnemer het aanbod door een online bestelling/betaling hebt gedaan, ontvang je van SLIMRESET® een bevestiging per e-mail.

6.3 Bij het aangaan van de overeenkomst laat je persoonlijke- en betaalgegevens achter. SLIMRESET® behandelt deze gegevens met zorg en treft passende beveiligingsmaatregelen zodat je jouw gegevens veilig aan SLIMRESET® kunt verstrekken.

6.4 Niet tevreden? Je mag als afnemer de overeenkomst gedurende een bedenktijd van minimaal 30 dagen ontbinden. Dit onder de voorwaarde dat SLIMRESET® geen diensten/activiteiten voor de afnemer heeft uitgevoerd. De door SLIMRESET® gemaakte kosten worden dan nog in rekening gebracht.


7. Prijzen

7.1 De prijzen van alle diensten/producten zijn inclusief BTW.

7.2 SLIMRESET® behoudt zich het recht voor om prijzen te allen tijde te wijzigen. Dit betekent dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan prijzen die in het verleden werden aangeboden.

8. Aansprakelijkheid

Alle informatie van SLIMRESET® heeft uitsluitend ten doel te informeren. Afnemers van de diensten vanSLIMRESET® stemmen vrijwillig toe alle risico’s van de diensten voor eigen rekening te nemen. SLIMRESET® en haar werknemers en/of partners worden vrij verklaard van alle medische claims, processen, verlies of schade, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid die ontstaan uit de door SLIMRESET® aangeboden diensten. Tevens kan SLIMRESET® niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mentale/psychologische klachten.

Afhankelijk van welke dienst je afneemt, verwerk ik de volgende gegevens:

Created with systeme.io