Privacyverklaring

Op deze pagina vind je de privacyverklaring van SLIMRESET®. SLIMRESET® staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70011788.

Bescherming persoonsgegevens

Met de nieuwe privacywet worden onze gegevens beter beschermd. Niemand wil natuurlijk ongewenste e-mail krijgen. Jouw privacy is erg belangrijk en ik zorg ervoor dat de persoonsgegevens die je deelt zorgvuldig worden behandeld. Als onderneming ben ik verplicht je te informeren hoe ik omga met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen over de privacyverklaring kun je mij per e-mail bereiken via sandra@slimreset.com.

Verwerking persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt, verwerk ik jouw persoonsgegevens. In de paragraaf Aankoop online/-offline coaching en event ticket, kun je zien welke gegevens ik verwerk.

Aankoop online-/offline consult en event ticket

Afhankelijk van welke dienst je afneemt, verwerk ik de volgende gegevens:

 • Voor- en/of achternaam
 • ​Bedrijfsnaam
 • ​E-mailadres
 • ​Adresgegevens
 • ​Telefoonnummer
 • ​Bankrekeningnummer

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

SLIMRESET® heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter kan ik niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raad ik ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Zo kun je voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder dat jij als ouder daarvoor toestemming hebt gegeven. Als je denkt dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via sandra@slimreset.com, dan verwijder ik deze informatie.

Doeleinden

Voor de volgende doeleneinden verwerk ik jouw gegevens:

 • Het verzenden van nieuwsbrieven waarvoor jij je hebt aangemeld.
 • Het afhandelen van jouw inschrijving en/of betaling als je een dienst en/of product aanvraagt.
 • ​Het aanmaken van jouw account nadat je de diensten en/of producten hebt gekocht.
 • ​Het leveren van diensten en/of producten die je koopt.
 • ​Het bellen of e-mailen naar jou als dat nodig is om de dienst uit te voeren die je afneemt.
 • ​Het informeren over (wijzigingen van) diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de e-mail.

Verwerkingstermijn persoonsgegevens

Heb jij je ingeschreven voor de nieuwsbrief?, dan verwerk ik jouw e-mailadres. Op het moment dat jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief dan worden jouw gegevens verwijderd. Wanneer jij een dienst en/of product afneemt, verwerk ik persoonsgegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte. Uitgaande van de wettelijke bewaarplicht, bewaar ik deze gegevens vijf respectievelijk zeven jaar.

Delen persoonsgegevens met derden

Jouw persoonsgegevens deel ik met business partners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Om de beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken zijn met bedrijven die je gegevens verwerken, ookwel verwerkers genoemd, verwerksovereenkomsten gesloten.

Het gaat om de volgende verwerkers:

 • Systeme.io:
  voor het versturen van e-mails met informatie over de aangevraagde informatie of over het aangeschafte product;
  voor het maken/boeken van je afspraken;
  voor het faciliteren van online trainingen. Systeme.io zorgt ervoor dat hun serviceproviders een hoog niveau van bescherming garanderen van persoonlijke gegevens.
 • ​LR Health & Beauty: voor het versturen van de voedingsstoffen bij het aangaan van het Vitaal Leven- traject of de HEALTHMISSIONkuur voor je darmen, lever en cellen.
 • ZINZINO AB: voor het versturen van voedingssupplementen bij het aangaan van een traject voor preventieve gezondheid.
 • Govvi: voor het versturen van voedingssupplementen bij het aangaan van een traject om af te slanken en/of voor preventieve gezondheid.
 • MijnDiAd: CRM-systeem voor het verwerken afspraken, betalingen en het genereren van facturen.
 • E-boekhouden: voor het verwerken van de boekhouding.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SLIMRESET® en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.


Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die in mijn computerbestand staan naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Indien je van het hier bovengenoemde gebruik wil maken, kun je een e-mail sturen naar sandra@slimreset.com met een kopie van jouw identiteitsbewijs om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan.


Ter bescherming van jouw privacy, maak je in deze kopie het volgende zwart: je pasfoto, machine readable zone (MRZ): de strook met nummers onderaan jouw identiteitsbewijs), identiteitsnummer en burgerservicenummer (BSN). Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

De bescherming van jouw gegevens neem ik serieus. Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, neem ik passende maatregelen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via sandra@slimreset.com. De website heeft een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘Beveiligd’ voor de url. Hierdoor worden de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd.

Cookies

Bij jouw eerste bezoek aan de website ben je geïnformeerd over cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.


Elke keer wanneer je de website bezoekt, verzamelt zij basistechnische informatie met Facebookpixels en Google Analytics. Facebookpixels en Google Analytics houden bij welke pagina’s je bezoekt. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari) zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Sommige websites kunnen minder goed functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Geautomatiseerde besluitvorming

SLIMRESET® neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, dat wil zeggen zonder tussenkomst van een mens.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat het privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Daarom raad ik je ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zal ik ervoor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden [Versie – april 2023].

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie op de website doe ik met uiterste zorgvuldigheid. Echter kan ik op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Ik aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.


De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Ik span mij in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Deze website bevat links naar websites van anderen. Voor de privacyverklaringen en de inhoud van deze websites ben ik niet aansprakelijk.

Let's connect!

Snel naar

SLIMRESET®

sandra@slimreset.com

06 - 21 21 5038

Bedevaartweg 45

3401 TT IJSSELSTEIN

------------------------------------------------------------------------------------------------